ZPRÁVY AGENTA KIXE

EPIZODY

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E01 Komunikace

Komunikace- pokusíme se objasnit, v čem spočívá kvalitní komunikace, která lidí spojuje a umožňuje jim být spokojenějšími.“
Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf

9128 zhlédnutí
9. 6. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E02 Lidská důstojnost

Ač se to na první pohled nezdá, mnoho lidí ještě dnes popírá samu podstatu lidské důstojnosti.

95 zhlédnutí
16. 6. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E03 Pozitivní hodnocení druhých

Pozitivní hodnocení druhých. Lidé si občas dávají otázku, zda má smysl povzbuzovat někoho, kdo na určitý výkon očividně nestačí. Říkají, že to jen v dotyčném vyvolává falešnou naději na úspěch. Zpravidla to ovšem neplatí.

69 zhlédnutí
23. 6. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E04 Tvořivost

Tvořivost: je to úžasný zážitek, když se podaří zhmotnit obraz, který mohl být ještě před okamžikem jen odvážnou myšlenkou. Přemíra používání moderních komunikačních prostředků - zvláště u dětí – právě onu tvořivost potlačuje.

85 zhlédnutí
30. 6. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E05 Emoce

Emoce: lidé své emoce často skrývají a tím se stávají pro ostatní nečitelnými. Na druhé straně celá řada lidí neumí ovládat svoje afekty, strachy a pocity viny – a tím logicky ohrožují své vztahy.
Důležitým pojmem se dnes stává tzv. emoční inteligence, která představuje schopnost své city zpracovávat a pozitivně je využívat.“

131 zhlédnutí
7. 7. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E06 Empatie

Empatie v běžném životě, aneb někdy je dobré hodit za hlavu vlastní názory či předsudky a pokusit se vžít do situace toho druhého.

137 zhlédnutí
14. 7. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E07 Asertivita

Asertivita: V lidské společnosti není vždy jednoduché prosadit své oprávněné nároky či názory. To umí především lidé, kterým je vlastní tzv. asertivita. Tady na zemi je však stále hodně lidí agresivních a pasivních, kteří vzájemně manipulují a využívají ostatní.

231 zhlédnutí
21. 7. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E08 Vzory

Vzory:během období, kdy se děti začleňují mezi ostatní, si osvojují různé návyky, vědomosti, dovednosti a vytváří si hodnotový žebříček… Většinou se mladá generace učí od té starší, ale to neznamená, že by se mladí nemohli stát inspirací pro dospělé…

100 zhlédnutí
28. 7. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E09 Nezištnost

Nezištnost předpokládá odpoutání se od svých vlastních potřeb. Je to služba jiným lidem. Mezi typické znaky takového chování patří dělení se, darování, empatické naslouchání, podpora druhých, soucítění s druhými nebo snaha o vzájemnou jednotu.“

67 zhlédnutí
11. 8. 2016

ZPRÁVY AGENTA KIXE

S01/E10 Solidarita

Solidarita: Mezi lidmi na zeměkouli panují obrovské majetkové rozdíly. Pokud připodobníme svět k jakési globální vesnici, budou poměry vypadat následovně: pouze 7% všech obyvatel vlastní automobil a jen 20% má televizi. Na druhé straně 17% lidí nemá svůj vlastní domov, 33% je negramotných, 20% nemá přístup k pitné vodě a 20% obyvatel celého světa musí vystačit s dvacetikorunou na den.“

60 zhlédnutí
11. 8. 2016